Støttegruppen for handicappede i Furesø kommune
 

  • Tur til Klampenborg
  • Bowling tur
  • Tur til folketinget
  • Tur til Klampenborg
  • Bowling tur
  • Tur til folketinget

Onsdag den 24. maj 2018

Nyt medlemsblad ude. Se det her: Blad 67

Opdateret infofolder om Støttegruppen der kan hentes, printes og deles ud her: Infofolder

Lørdag den 26. maj 2018

Forårsarrangement på Bakken: Vi mødes kl. 12 ved indgangen fra P-pladsen til Bakken.

Onsdag den 6. juni 2018

Kvartalsmøde med Forvaltningen kl. 16 på Furesø Rådhus.

Onsdag den 26. juni 2018

Bestyrelsesmøde kl. 17:30 hos Inge.

Links

Støttegruppen for handicappede i Furesø kommune:

www.stoettegruppen-furesoe.dk

Furesø kommune:

www.furesoe-kommune.dk

Beskæftigelsesministeriet:

www.bm.dk

Socialministeriet:

www.sm.dk

Undervisningsministeriet:

www.uvm.dk

De Samvirkende Invalideorganisationer:

www.handicap.dk

Dansk Handicap Forbund:

www.danskhandicapforbund.dk

Børnerådet:

www.boerneraadet.dk

Børns vilkår:

www.bvdk.dk

Center for ligebehandling af handicappede:

www.clh.dk

Center for små handicapgrupper:

www.csh.dk

Center for tilgængelighed:

www.deft.dk

DAMP-ADHD Foreningen:

www.damp-adhd.dk

Dansk blindesamfund:

www.dkblind.dk

Dansk epilepsiforening

www.epilepsiforeningen.dk

Videncenter om epilepsi:

www.epilepsi.dk

Danske Døves Landsforbund:

www.deaf.dk

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

www.dukh.dk

Det centrale handicapråd:

www.dch.dk

Handicappede børn uden Diagnose - HBUD:

www.hbud.dk

Hjerneskadeforeningen

www.hjerneskadeforeningen.dk

Landsforeningen Autisme:

www.autismeforening.dk

Videncenter for Autisme:

www.autisme.dk

Landsforeningen Downs Syndrom:

www.downssyndrom.dk

Landsforeningen LEV

www.lev.dk

Landsforeningen Ligeværd:

www.ligevaerd.dk

PolioForeningen

www.polioforeningen.dk

Landsforeningen af patientrådgiver og bistandsværger:

www.lpd-info.dk

Landsforeningen SIND:

www.sind.dk

Spastikerforeningen:

www.spastikerforeningen.dk

Specialskolerne:

www.specialskolerne.dk

UlykkesPatientForeningen:

www.ulykkespatient.dk

Videncenter for døvblevne, døve og hørehæmmede:

www.vcddh.dk

woolrich outlet moncler outlet moncler outlet online hogan outlet hogan outlet online moncler outlet moncler outlet online piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet piumini moncler outlet nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna woolrich outlet bologna